HANGİ MAKİNALARIN ALIMINDA DESTEK KULLANABİLİRSİNİZ?

a) Anıza direkt ekim makinesi

b) Arıcılık makine ve ekipmanı

c) Balya makinesi

ç) Basınçlı sulama sistemi kurulması

d) Canlı balık nakil tankı

e) Çayır biçme makinesi

f) Çeltik fide dikim makinesi

g) El traktörü

ğ) File sistemi kurulması

h) Biçer Bağlar

ı) Hububat harman makinesi

i) Lazerli tesviye aleti

j) Hasat tablası

k) Mibzer

l) Motorlu tırpan

m) Pamuk toplama makinesi

n) Pancar söküm makinesi

o) Patates söküm makinesi

ö) Pülverizatör

p) Rüzgar makinesi

r) Sap parçalama makinesi

s) Sap toplamalı saman makinesi

ş) Silaj makinesi

t) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı

u) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

ü) Gübre Dağıtma makinesi

v) Taş toplama makinesi

y) Diskli Tırmık(Diskaro-Goble)

z) Yem hazırlama makinesi

aa) Zeytin hasat makinesi

bb) Koyun kırkma makinesi

cc) Tambur filtre

çç) Su ürünlerinde buzlama makinesi

dd) Balıkçı gemilerinde soğuk depo

ee) Su ürünleri için kuluçka dolabı

 

EL TRAKTÖRÜ

El Traktörü Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Uygulama Yeri

İl/İlçe/Belde/Köy

 

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da) 

 

Toplam Arazi (da)

 

Meyve Arazisi (da)

 

Sebze Arazisi (da)

 

* ÇKS kayıtlarıyla uyumlu olacak. 

 • El traktörü ve ekipmanları, meyve-sebze tarımının yapıldığı özellikle küçük ölçekli ve engebeli arazide toprak işleme, çapalama ve yük taşıma gibi işlemlerde kullanılan tekerleksiz ya da iki veya üç tekerlekli traktörleri kapsar.
 • Literatürde geçen motorlu toprak frezeleri, motorlu toprak kültüvatörleri ve iki tekerlekli motorlu çapa makineleri de bu kapsamda değerlendirilir.
 • El traktörü; en az 4 BG an fazla 20 BG gücünde, orjinaline uygun ışıklandırmalı, marşlı ve vitesli olabilir.
 • El traktörü ile birlikte, traktörle uyumlu olmak kaydıyla; pulluk, çapalama ekipmanı, freze, karık açma pulluğu, römork, ilaçlama römorku, çayır biçme gibi ekipmanlardan bir kısmı veya tamamı hibe desteği kapsamında satın alınabilir.
 • En az 3 dekar toplam kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.
 • En az 3 dekar toplam kendi arazisi olması şartıyla arazi kiralaması kabul edilir.

Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir
 3. Teknik Şartname
 4. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura
 5. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

 

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler:

1.Garanti Belgesi

2.Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi)

3.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 14 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor)

4. İthal makinelerin mevcut teknik  mevzuata uygun CE belgesi

5.Teknik Özellik Belgesi

6.Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri 

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

EL TRAKTÖRÜ

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Aldığı Puan

1- Başvuru sahibinin

Şirketler

15

3

 

 

Bireyler

5

Tarımsal amaçlı kooperatifler,birlikler ve bunların üst birlikleri

10

Genç çiftçi olması

15

2-Uygulama Yeri

      İl-İlçe belediye sınırları içinde

10

5

 

      Belde-Köy sınırları içinde

 

10

 

3- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı (Kendi+Kiralık)

3-10     Dekar

15

15

 

 

 

11-20   Dekar

10

20       Dekardan fazla

5

4- Başvuru sahibinin meyve arazisi (Kendi+Kiralık)

 3-5   Dekar

20

20

 

6-15  Dekar

15

16-20  Dekar

10

20 Dekardan fazla

5

5- Başvuru sahibinin sebze arazisi (Kendi+Kiralık)

 3-5   Dekar

20

20

 

6-15  Dekar

15

16-20  Dekar

10

20 Dekardan fazla

5

6- Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

         Hibeden yararlanmadı

20

20

 

        Hibeden 1 kez  yararlandı

10

       Hibeden 2 kez  yararlandı

5

      Hibeden 2’ den fazla  yararlandı

1

TOPLAM  PUAN

100

 

         

Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla kendi arazisinin %1’i oranında puanı azaltılabilir.

 

 

MOTORLU TIRPAN            

Motorlu Tırpan Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Uygulama Yeri

İl/İlçe/Belde/Köy

 

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da)

 

Toplam Arazi(da)

 

Bağ-bahçe arazisi (da)

 

* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

 • Motorlu tırpan, üzerindeki motordan tahrik edilerek çalışan, naylon ipli veya döner bıçaklı biçme organları ile biçme yapabilen, askı takımıyla sırtta taşınan bir biçme makinesidir.
 • Motorlu tırpan sırtta askı sistemiyle taşındığı gibi bel seviyesinde de taşınabilmektedir. Makine ile çalı, diken, ot vb. biçme işlemleri yapılabilmektedir.
 • En az 5 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.
 • En az 5 dekar kendi arazisi olması şartıyla arazi kiralaması kabul edilir.

Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Teknik Şartname
 4. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura
 5. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

    

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler:

1. Garanti Belgesi

2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi)

3.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 14 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor)

5. İthal makinelerin mevcut teknik  mevzuata uygun CE belgesi

6. Teknik Özellik Belgesi

7. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Başvuru Sahibi :

Başvuru No       :…………..

 

MOTORLU TIRPAN

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Aldığı

Puan

1-Başvuru sahibinin

 

Şirketler

 

20

5

 

Bireyler

10

Tarımsal amaçlı kooperatifler,birlikler ve bunların üst birlikleri

15

Genç çiftçi olması

20

2-Uygulama Yeri

      İl-İlçe belediye sınırları içinde

15

10

 

      Belde-Köy sınırları içinde

15

3-Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı(Kendi+Kiralık)

 5-10 Dekar

 

20

20

 

 11-20 Dekar

15

 21-30 Dekar

10

30 Dekardan fazla

5

4-Başvuru sahibinin bağ-bahçe arazisi(Kendi+Kiralık)

 

 5-10 Dekar

 

25

25

 

 11-20 Dekar

20

21-30 Dekar

15

30 Dekardan fazla

10

5-Başvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

         Hibeden yararlanmadı

20

20

 

        Hibeden 1 kez  yararlandı

10

       Hibeden 2 kez  yararlandı

5

      Hibeden 2’ den fazla  yararlandı

1

TOPLAM PUAN

100

 

             

 

Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla kendi arazisinin %1’i oranında puanı azaltılabilir.

 

 

PÜLVERİZATÖR

Pülverizatör Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Uygulama Yeri İl/İlçe/Belde/Köy

 

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da)

 

Toplam Arazi(da)

 

Bağ-bahçe arazisi  (da)

 

* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

 • Tarla, bağ, bahçe ve diğer tarımsal ürünlerin ilaçlamasında kullanılan her türlü pülverizatör ve atomizöre hibe desteği verilir.
 • En az 5 Da kendi  arazisi  olmayan bu makine ve ekipmana başvuruda bulunamaz. 
 • Pülverizatörler ve  atomizörler traktöre üç noktadan bağlı veya diğer araçlarla çekilen sistemlere sahip olabilirler.
 • Pülverizatörler ve atomizörler traktör kuyruk milinden hareketli olabileceği gibi, ilaçlamayı  kendi  bağımsız motoruyla da yapabilir.
 • Seyyar ve sırtta taşınan pülverizatör ve atomizörlere motorlu olması şartıyla hibe   desteği verilir.Traktör yardımıyla kullanılan pülverizatör ve atomizör başvurularının geçerli olabilmesi için,  başvuru sahibinin traktörünün olması gerekmektedir. Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri başvuru yapabilir. Traktör satın alımı kredi ile yapılmışsa başvuru aşamasında vadesi geçmiş kredi borcu olmadığına dair belge, leasing ile yapılmışsa sözleşme mutlaka adı geçen banka onaylı olarak alınmalıdır.

 

 • Traktör kiralaması kabul edilmez. Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Teknik Şartname
 4. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura
 5. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
 6. Traktör ruhsatının fotokopisi  (Traktörle çalışan Pülverizatör ve Atomizör için)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler:

1.Garanti Belgesi

2.Ruhsat(Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış olmalıdır)

3.Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi)

4.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için ruhsata esas deney raporu

5. Yüklenicilerin, zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kişiler olması gerekir.

6. İthal makinelerin mevcut teknik  mevzuata uygun CE belgesi

7.Teknik Özellik Belgesi ve.Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

 

Başvuru  Değerlendirme Kriterleri  

Başvuru Sahibi:…………                                     Başvuru No     :…………..

 

PÜLVERİZATÖR

 

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Aldığı

Puan

 

1-Başvuru sahibinin

 

 

Şirketler

 

20

5

 

 

Bireyler

10

 

Tarımsal amaçlı kooperatifler,birlikler ve bunların üst birlikleri

15

 

Genç çiftçi olması

20

 

2- Uygulama Yeri

 

   İl-İlçe belediye sınırları içinde

10

5

 

 

 

  Belde-Köy sınırları içinde

10

 

3-Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı(Kendi+Kiralık)

 

 

 5-20 Dekar

 

25

25

 

 

 21-30 Dekar

20

 

 31-50 Dekar

15

 

50 Dekardan fazla

10

 

4-Başvuru sahibinin bağ-bahçe arazisi(Kendi+Kiralık)

 

 

 5-10

 

25

25

 

 

 11-20

20

 

21-30

15

 

30 Dekardan fazla

10

5-Başvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

         Hibeden yararlanmadı

20

20

 

        Hibeden 1 kez  yararlandı

10

       Hibeden 2 kez  yararlandı

5

      Hibeden 2’ den fazla  yararlandı

1

 

TOPLAM  PUAN

 

100

 

         

  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla kendi arazisinin %1’i oranında puanı azaltılabilir.

 

ZEYTİN HASAT MAKİNESİ

 

Zeytin Hasat Makinesi Bilgi Formu*

 

Başvuru Sahibi

 

Uygulama Yeri

İl/İlçe/Belde/Köy

 

 

Kendine Ait Zeytin Arazisi (da)

 

Kiralık Zeytin Arazisi (da)

 

Toplam Arazi (da)

 

* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

 • Titreşimle çalışan ve zeytin ağaçlarından zeytinlerin toplanmasını sağlayan makinelerdir.
 • Kavrama çubuğu ucunda özel olarak geliştirilmiş kanca sayesinde değişik kalınlıklardaki ağaç dallarını yakalar ve sallar ,ayrıca ağacın gövdesini de sallayan tiplerine de destek verilir.
 •  Zeytin hasat makinelerinin elle, sırtta taşınabilen , kendi yürür veya traktöre bağlı olarak çalışabilen  tipleri hibe desteği kapsamındadır .
 • En az 10 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.
 • En az 10 dekar kendi arazisi olması şartıyla arazi kiralaması kabul edilir.

Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Teknik Şartname
 4. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura
 5. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri     

 

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler:

1.Garanti Belgesi

2.Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi)

3.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 14 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor)

4.İthal makinelerin mevcut teknik  mevzuata uygun CE belgesi

5.Teknik Özellik Belgesi

6.Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

 

 

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Başvuru Sahibi

Başvuru No:…………..

 

ZEYTİN  HASAT MAKİNESİ

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Aldığı

Puan

1-Başvuru sahibinin

Şirketler

 

25

5

 

Bireyler

10

Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

15

Genç çiftçi olması

25

2-Başvuru sahibinin toplam  zeytin arazisi(Kendi+Kiralık)

 10-15

 

40

10

 

16-20

15

21-25

20

26-30

25

31-35

30

36-40

35

40 Dekardan fazla

40

3- Uygulama Yeri

  İl-İlçe belediye sınırları içinde

15

10

 

 Belde-Köy sınırları içinde

15

4-Başvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

         Hibeden yararlanmadı

20

20

 

        Hibeden 1 kez  yararlandı

10

       Hibeden 2 kez  yararlandı

5

      Hibeden 2’ den fazla  yararlandı

1

TOPLAM PUAN

100

 

         

Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla kendi arazisinin %1’i oranında puanı artırılabilir.

 

OR-BAY MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MERKEZ: Ulusal egemenlik cad. No:15 Marmaris tel: 0 252 412 5511
SERVİS: Ata Sanayi Sitesi C Blok Beldibi Marmaris Tel: 0 252 419 2772
info@orbaymakina.com